YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt 2 khí không màu SO2 và CO2 người ta nên sử dụng thuốc thử

  • A. NaCl 
  • B. KCl 
  • C. dung dịch NaOH 
  • D. dung dịch KMnO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76817

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON