YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt

  • A. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.
  • B. hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
  • C. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam.
  • D. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98951

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON