ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dạng đột biến gen nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô của gen tăng thêm một liên kết?

  • A. Thay thế một cặp (A - T) bằng một cặp (G – X)
  • B. Thêm một cặp (A - T)
  • C. Mất một cặp (A - T)
  • D. Thay thế một cặp (G-X) bằng một cặp (A - T)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thay thế một cặp (A - T) bằng một cặp (G – X) làm tăng 1 liên kết hidro

  B: Tăng 2

  C : giảm 2

  D: giảm 1

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64302

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON