YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cơ bản của kinh tế hàng hóa là gì?

  • A. trao đổi hàng hóa trên thị trường.
  • B. sản phẩm làm ra để bán.
  • C. đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.
  • D. mua bán hàng hóa trên thị trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặc điểm cơ bản của kinh tế hàng hóa là sản phẩm làm ra để bán.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 204168

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF