ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công dân được học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau thuộc nội dung?

  • A. Quyền học không hạn chế.
  • B. Quyền học thường xuyên, suốt đời.
  • C. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào.
  • D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công dân được học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau thuộc nội dung quyền học thường xuyên, suốt đời.

  Đáp án B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 131211

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON