AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt.

  • A. Trẻ em đi học được nhà nước hỗ trợ về học phí và về cơ sở vật chất. 
  • B. Chỉ những người đủ tiền đóng học phí mới được đi học
  • C. Nhà nước chỉ hỗ trợ trẻ em vùng sâu vùng xa
  • D. Nhà nước chỉ hỗ trợ trẻ em mồ côi, con thương binh, liệt sĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>