ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Con lắc đơn có chiều dài ℓ , dao động tự do là dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng công thức

  • A. \(T = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{\ell }{g}} \)
  • B. \(T = 2\pi \sqrt {\frac{\ell }{g}} \)
  • C. \(T = 2\pi \sqrt {\frac{g}{\ell }} \)
  • D. \(T = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{\ell }} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28422

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON