ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: sugar, sweet, sport, sport.

  • A. sugar
  • B. sweet
  • C. sport
  • D. sport

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A phát âm là / ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 184361

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON