YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu phát biểu hợp lí nhất về khai báo hằng?

  • A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • B. Khai báo hằng còn xác định cả đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
  • C. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • D. Khai báo hằng còn xác định cả kiểu của hằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình và có giá trị không đổi trong chương trình. Khi Khai báo hằng còn xác định cả kiểu dữ liệu của hằng.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 403675

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF