YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong Pascal, đâu là cú pháp để khai báo biến?

  • A. Var < Danh sách biến > = < Kiểu dữ liệu >;
  • B. Var < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;
  • C. < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;
  • D. Var < Danh sách biến >;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong Pascal, Cấu trúc khai báo biến có dạng : Var <danh sách biến> : < kiểu dữ liệu> ;

  Trong đó :

  + danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy.

  + Kiểu dữ liệu thường là một trong các kiểu dữ liệu chuẩn hoặc do người lập trình định nghĩa.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 403690

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF