YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ như thế nào?

  • A. Cho phép thể hiện các dữ liệu trong bài toán mà các chương trình sẽ phải xử lí
  • B. Dưới dạng nhị phân để máy tính có thể thực hiện trực tiếp
  • C. Diễn đạt thuật toán để có thể giao cho máy tính thực hiện
  • D. Có tên là "ngôn ngữ thuật toán" hay còn gọi là "ngôn ngữ lập trình bậc cao" gần với ngôn ngữ toán học cho phép mô tả cách giải quyết vấn đề độc lập với máy tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, diễn đạt thuật toán giúp  máy tính hiểu và thực hiện.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 403665

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF