YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau:

  • A. Const A : 50;
  • B. Const A=100;
  • C. Const : A=100;
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình. Cấu trúc khai báo hằng trong Pascal là: Const < tên hằng > = < Giá trị >;

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 403684

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF