YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng về chương trình?

  • A. Phần tên chương trình nhất thiết phải có
  • B. Phần khai báo bắt buộc phải có
  • C. Phần thân chương trình nhất thiết phải có
  • D. Phần thân chương trình có thể có hoặc không

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cấu trúc một chương trình gồm:

  + Phần khai báo : có thể có hoặc không

  + Phần thân: Bắt buộc phải có

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 403677

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF