YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi dấu gì?

  • A. Dấu chấm phẩy (;)
  • B. Dấu phẩy (,)
  • C. Dấu chấm (.)
  • D. Dấu hai chấm (:)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong khai báo biến, Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy (,). Sau từ khóa var có thể khai báo nhiều danh sách biến khác nhau, tức là cấu trúc  <danh sách biến> : < kiểu dữ liệu> ;

   Có thể xuất hiện nhiều lần.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 403689

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF