YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là hàm gì?

  • A. Sqrt(x);
  • B. Sqr(x);
  • C. Abs(x);
  • D. Exp(x);

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong Pascal :

  + Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là Sqr(x).

  + Hàm Sqrt(x) là hàm căn bậc hai

  + Hàm Abs(x) là hàm giá trị tuyệt đối

  + Hàm exp(x) là hàm lũy thừa của số e.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 403705

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF