YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng. Kim lọai dẫn điện tốt là do :

  • A. Mật độ điện tích tự do trong kim lọai là rất lớn
  • B. Tất cả các electron trong kim lọai đều tự do
  • C. Tất cả các electron trong kim lọai đều chuyển động có hướng ưu tiên là ngược chiều điện trường
  • D. Các ion dương cũng tham gia trong việc tải điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 18709

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON