YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới giá trị nào đó thì điện trở của vật dẫn

  • A. Không đổi         
  • B. Tăng đến vô cực
  • C. Giảm đột ngột đến giá trị bằng không
  • D. Giảm đột ngột đến giá trị khác không

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 18716

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON