YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân dung dịch:

  • A. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại đó                    
  • B. axit có anốt làm bằng kim loại đó 
  • C. muối kim loại có catốt làm bằng kim loại đó     
  • D. muối, axit, bazơ có anốt làm bằng kim loại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON