YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân dung dịch:

  • A. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại đó                    
  • B. axit có anốt làm bằng kim loại đó 
  • C. muối kim loại có catốt làm bằng kim loại đó     
  • D. muối, axit, bazơ có anốt làm bằng kim loại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 18719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF