• Câu hỏi:

  Để mồi cháy nhiên liệu trong động cơ đốt trong, người ta đã ứng dụng:

  • A. Dòng điện trong khí kém        
  • B. Sự phóng điện thành tia
  • C. Hồ quang điện            
  • D. Dòng điện trong kim loại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC