YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của:

  • A. các ion âm, electron tự do ngược chiều điện trường.    
  • B.  các electron tự do ngược chiều điện trường.
  • C. các ion, electron trong điện trường.     
  • D. các electron,lỗ trống theo chiều điện trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 18712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON