YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Suất nhiệt điện động phụ thuộc vào:

  • A.  Nhiệt độ mối hàn                            
  • B. Độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn 
  • C. Độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại 
  • D. Nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 18717

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON