ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho một cây hoa đỏ, thân cao ở thế hệ P lai phân tích, F1 thu được toàn cây hoa đỏ, thân cao. Tiếp tục cho F1 lai phân tích thu được F2 phân tính theo tỉ lệ sau:

  18% cây hoa đỏ, thân cao;                        7% cây hoa đỏ, thân thấp

  6,5% cây hoa hồng, thân cao;                   43,5% cây hoa hồng, thân thấp

  0,5% cây hoa trắng, thân cao;                   24,5% cây hoa trắng, thân thấp

  Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số những phát biểu sau:

  (1) Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật trội không hoàn toàn.

  (2) Tính trạng chiều cao thân di truyền theo quy luật tương tác gen kiểu bổ sung.

  (3) Các cặp gen phân bố ở 2 cặp NST và cả 2 cặp NST đều xảy ra hoán vị.

  (4) Có xảy ra hoán vị gen với tần số 10% và 20%. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phép lai phân tích sẽ cho tỉ lệ phân li kiểu hình giống với tỉ lệ giao tử ở cây có kiểu hình trội.

  Cây thân cao, hoa đỏ P lai phân tích cho ra F1 100% hoa đỏ, thân cao => F1 dị hợp tử tất cả các cặp gen.

  F1 lai phân tích ta xét riêng từng cặp tính trạng:

  Hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng = 1 : 2 : 1

  => Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung kiểu 9 : 6 : 1.

  Thân cao : thân thấp = 1 : 3 => Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung kiểu 9 : 7.

  Nội dung 1 sai, nội dung 2 đúng.

  Quy ước: A_B_ hoa đỏ, aaB_, A_bb hoa hồng, aabb hoa trắng

                D_E_ thân cao, còn lại thân thấp.

  Nhìn vào tỉ lệ phân li kiểu hình có thể dễ dàng thấy có xảy ra hoán vị gen.

  Tạo ra cây thân cao, hoa trắng (D_E_aabb) với tỉ lệ 0,5% => Tỉ lệ giao tử aD bE là 0,5%.

  Tạo ra cây thân cao, hoa đỏ (D_E_A_B_) với tỉ lệ 18% => Tỉ lệ giao tử AD BE là 18%.

  Gọi x, y lần lượt là tỉ lệ giao tử aDbE thì tỉ lệ giao tử ADBElần lượt là 0,5 – x và 0,5 – y.

  Theo như trên ta có:

  Tỉ lệ giao tử aD bE là xy = 0,5%.

  Tỉ lệ giao tử AD BE là (0,5 – x) x (0,5 – y) = 18%.

  Giải hệ ta được x = 0,05 và y = 0,1 hoặc x = 0,1 và y = 0,05.

  Tỉ lệ giao tử aDbE đều nhỏ hơn 25% nên đây là các giao tử hoán vị, tấn số hoán vị là 10% và 20%.

  Nội dung 3, 4 đúng.

  Có 3 nội dung đúng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31323

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON