ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ sau: 

  xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ 

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.
  • B. Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ.
  • C. Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cơ.
  • D. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  + Bông CuSO4 khan dùng để giữ hơi nước.

  + Thí nghiệm trên dùng để xác định H và C có trong HCHC.

  + Vì phản ứng CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O tương tự như Ca(OH)2.

  ⇒ Có thể thay Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29143

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON