YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ đứng ABC.A1B1­C1. Cạnh bên AA1 = 21. Tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A, BC = 42. Khoảng cách từ A đến (A1BC) bằng bao nhiêu?

  • A. \(7\sqrt 2 \)
  • B. \(\frac{{21\sqrt 3 }}{2}\)
  • C. 42
  • D. \(\frac{{21\sqrt 2 }}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vẽ \(AI \bot BC \Rightarrow \) I là trung điểm BC

  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}
  AI \bot BC\\
  {A_1}A \bot BC
  \end{array} \right. \Rightarrow \left( {{A_1}AI} \right) \bot BC\)

  Vẽ \(AH \bot {A_1}I \Rightarrow AH \bot \left( {{A_1}BC} \right)\) 

  \( \Rightarrow d\left( {A,\left( {{A_1}BC} \right)} \right) = AH\)

  \(\begin{array}{l}
  AI = \frac{{BC}}{2} = 21\\
  \frac{1}{{A{H^2}}} = \frac{1}{{{A_1}{A^2}}} + \frac{1}{{A{I^2}}} \Rightarrow AH = \frac{{21\sqrt 2 }}{2}
  \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46824

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON