AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp \(S.ABCD\) có \(AD\) không song song với \(BC.\) Gọi \(M,N,\) \(P,Q,R,T\)lần lượt là trung điểm \(AC,BD,BC,CD,SA,SD.\) Cặp đường thẳng nào sau đây song song với nhau?

  • A. \(MP\) và \(RT.\)
  • B. \(MQ\) và \(RT.\)
  • C. \(MN\) và \(RT.\)
  • D. \(PQ\) và \(RT.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(M,Q\) lần lượt là trung điểm của \(AC,CD\)

  \( \Rightarrow MQ\) là đường trung bình của tam giác \(CAD \Rightarrow MQ\parallel AD\,\,\,\,\left( 1 \right)\)

  Ta có: \(R,T\) lần lượt là trung điểm của \(SA,SD\)

  \( \Rightarrow RT\) là đường trung bình của tam giác \(SAD \Rightarrow RT\parallel AD\,\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ \(\left( 1 \right),\left( 2 \right)\) suy ra: \(MQ\parallel RT.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>