AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho điểm \(A\) không nằm trên mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) chứa tam giác \(BCD.\) Lấy \(E,\,\,F\) là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh \(AB,\,\,AC.\) Khi \(EF\) và \(BC\) cắt nhau tại \(I,\) thì \(I\) không phải là điểm chung của hai mặt phẳng nào sau đây?

  • A. \(\left( {BCD} \right)\) và \(\left( {DEF} \right).\)
  • B. \(\left( {BCD} \right)\) và \(\left( {ABC} \right).\)               
  • C. \(\left( {BCD} \right)\) và \(\left( {AEF} \right).\)                                   
  • D. \(\left( {BCD} \right)\) và \(\left( {ABD} \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điểm \(I\) là giao điểm của \(EF\) và \(BC\) mà \(\left\{ \begin{array}{l}EF \subset \left( {DEF} \right)\\EF \subset \left( {ABC} \right)\\EF \subset \left( {AEF} \right)\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}I = \left( {BCD} \right) \cap \left( {DEF} \right)\\I = \left( {BCD} \right) \cap \left( {ABC} \right)\\I = \left( {BCD} \right) \cap \left( {AEF} \right)\end{array} \right.\,.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>