AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho \(d\,\parallel \,\left( \alpha  \right)\), mặt phẳng \(\left( \beta  \right)\) qua \(d\) cắt \(\left( \alpha  \right)\) theo giao tuyến \(d'\). Khi đó:

  • A. \(d\,\parallel \,d'.\)            
  • B. \(d\) cắt \(d'\). 
  • C. \(d\) và \(d'\) chéo nhau.      
  • D. \(d \equiv d'.\)  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(d' = \left( \alpha  \right) \cap \left( \beta  \right)\). Do \(d\) và \(d'\) cùng thuộc \(\left( \beta  \right)\) nên \(d\) cắt \(d'\) hoặc \(d\,\parallel \,d'\).

  Nếu \(d\) cắt \(d'\). Khi đó, \(d\) cắt \(\left( \alpha  \right)\) (mâu thuẫn với giả thiết).

  Vậy \(d\,\parallel \,d'\). 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>