AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng chéo nhau \(a,\;b\) và điểm \(M\) ở ngoài \(a\) và ngoài \(b\). Có nhiều nhất bao nhiêu đường thẳng qua \(M\) cắt cả \(a\) và \(b\)?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 0
  • D. Vô số

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi \(\left( P \right)\) là mặt phẳng tạo bởi đường thẳng \(a\) và \(M\); \(\left( Q \right)\) là mặt phẳng tạo bỏi đường thẳng \(b\) và \(M\).

  Giả sử \(c\) là đường thẳng qua \(M\) cắt cả \(a\) và \(b\).

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}c \in \left( P \right)\\c \in \left( Q \right)\end{array} \right. \Rightarrow c = \left( P \right) \cap \left( Q \right)\).

  Vậy chỉ có 1 đường thẳng qua \(M\) cắt cả \(a\) và \(b\). 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>