AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hệ phương trình \(\left\{\begin{matrix} 2x+y=1\\ x-3y=5 \end{matrix}\right.\). Hỏi hệ có mấy nghiệm?

   

  • A. 3
  • B. 0
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\left\{\begin{matrix} 2x+y=1\\ x-3y=5 \end{matrix}\right. <=>\left\{\begin{matrix} y=-2x+1\\ y=\frac{1}{3}x-\frac{5}{3} \end{matrix}\right.\)

  Vì 2 đường thẳng \(y=-2x+1\) và \(y=\frac{1}3{}x-\frac{5}{3}\) cắt nhau (do \(-2 \neq \frac{1}{3}\)) nên hệ đã cho có nghiệm duy nhất số nghiệm của hệ là 1

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>