YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hệ phương trình \(\left\{\begin{matrix} 2x+3y=2\\ x-y=1 \end{matrix}\right.\) có nghiệm là?

  • A. (0;1)
  • B. (1;0)
  • C. (1;1)
  • D. (0;0)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì \(\left\{\begin{matrix} 2.1+3.0=2\\ 1-0=1 \end{matrix}\right.\) nên \((1;0)\) là nghiệm của hệ đã cho.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2643

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON