YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f(x)=ax^4-bx^2+x+3\) với (\(a,b\) là hằng số)

  Biết \(f(2)=16\). Tính \(f(-2)\)

   

  • A. 11
  • B. 12
  • C. 13
  • D. Không tính được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tính được \(f(2)-f(-2)=4\) nên \(f(-2)=16-4=12\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 269

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF