ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Áp dụng công thức tính khoảng cách giữa hai điểm ở bài 2 phần bài tập nâng cao tính độ dài \(MN\) biết \(M(3;-1)\) và \(N(-1;-3)\)

   

   

  • A. \(\sqrt{20}\)
  • B. 20
  • C. 10
  • D. \(5\sqrt{2}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng công thức ta được \(MN=\sqrt{(-1-3)^2+(-3+1)^2}=\sqrt{20}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1