YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Áp dụng công thức tính khoảng cách giữa hai điểm ở bài 2 phần bài tập nâng cao tính độ dài \(MN\) biết \(M(3;-1)\) và \(N(-1;-3)\)

   

   

  • A. \(\sqrt{20}\)
  • B. 20
  • C. 10
  • D. \(5\sqrt{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng công thức ta được \(MN=\sqrt{(-1-3)^2+(-3+1)^2}=\sqrt{20}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF