AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Áp dụng công thức tính khoảng cách giữa hai điểm ở bài 2 phần bài tập nâng cao tính độ dài \(MN\) biết \(M(3;-1)\) và \(N(-1;-3)\)

   

   

  • A. \(\sqrt{20}\)
  • B. 20
  • C. 10
  • D. \(5\sqrt{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng công thức ta được \(MN=\sqrt{(-1-3)^2+(-3+1)^2}=\sqrt{20}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>