ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y=\sqrt{x-3}+\sqrt{3-x}\) có bao nhiêu điểm?

   

  • A. Vô số
  • B. 2 điểm
  • C. Không có điểm nào
  • D. 1 điểm
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm số \(y=\sqrt{x-3}+\sqrt{3-x}\) được xác định khi \(x\geq 3\) và \(x\leq 3\) tức là khi \(x=3\), khi đó \(y=0\) nên đồ thị hàm số chỉ gồm một điểm \((3;0)\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 271

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1