YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y=\sqrt{x-3}+\sqrt{3-x}\) có bao nhiêu điểm?

   

  • A. Vô số
  • B. 2 điểm
  • C. Không có điểm nào
  • D. 1 điểm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm số \(y=\sqrt{x-3}+\sqrt{3-x}\) được xác định khi \(x\geq 3\) và \(x\leq 3\) tức là khi \(x=3\), khi đó \(y=0\) nên đồ thị hàm số chỉ gồm một điểm \((3;0)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 271

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF