YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Xác định hàm số g(x) biết rằng g(x-5)=2x-1

  • A. 2x-9
  • B. 2x+9
  • C. -2x-9
  • D. -2x+9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt \(x-5=t=>x=t+5\) nên \(g(t)=2(t+5)-1=2t+9\) hay \(g(x)=2x+9\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 267

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF