AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai đa thức:

  \(\begin{array}{l}
  P\left( x \right) = {x^5} - 2{x^2} + 7{x^4} - 9{x^3} - \frac{1}{4}x\\
  Q\left( x \right) = 5{x^4} - {x^5} + 4{x^2} - 2{x^3} - \frac{1}{4}
  \end{array}\)

  a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.

  b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

  Lời giải tham khảo:

  a) Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần

  \(\begin{array}{l}
  P\left( x \right) = {x^5} + 7{x^4} - 9{x^3} - 2{x^2} - \frac{1}{4}x\\
  Q\left( x \right) =  - {x^5} + 5{x^4} + 4{x^2} - 2{x^3} - \frac{1}{4}
  \end{array}\)

  b) \(P\left( x \right) + Q\left( x \right) = 12{x^4} - 11{x^3} + 2{x^4} - \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\)

  \(P\left( x \right) - Q\left( x \right) = 2{x^5} + 2{x^4} - 7{x^3} - 6{x^2} - \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>