AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đơn thức: \(A = \left( {\frac{{ - 2}}{{17}}{x^3}{y^5}} \right).\frac{{34}}{5}{x^2}y\)

  a) Thu gọn A, tìm bậc của đơn thức A thu được.

  b) Tính giá trị của đơn thức thu được tại x = - 1; y = - 1

  Lời giải tham khảo:

  a) \(A = \left( {\frac{{ - 2}}{{17}}{x^3}{y^5}} \right).\frac{{34}}{5}{x^2}y = \left( {\frac{{ - 2}}{{17}}} \right).\frac{{34}}{5}\left( {{x^3}.{x^2}} \right).\left( {{y^5}.y} \right) = \frac{{ - 4}}{5}{x^5}{y^6}\)

  Bậc của A: 5 + 6 = 11

  b) Thay x = - 1; y = - 1 vào A ta có:

  \(A = \frac{{ - 4}}{5}{\left( { - 1} \right)^5}.{\left( { - 1} \right)^6} = \frac{4}{5}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>