AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Tìm nghiệm của đa thức sau:

  a) x2 – 4

  b) \(x - \frac{1}{2}{x^2}\)

   

  Lời giải tham khảo:

  a) Cho đa thức: x2 – 4 = 0 => x2 = 4

  Vậy x = 2; x = – 2  là nghiệm của đa thức

  b) Cho đa thức: \(x - \frac{1}{2}{x^2}\)

  – Phân tích được: \(x\left( {1 - \frac{1}{2}x} \right)\)

  – Suy ra: x = 0 hoặc \(1 - \frac{1}{2}x = 0\)

  – Vậy nghiệm của đa thức đã cho là x = 0; x = 2.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>