AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O) đường kính BC=20cm. A là điểm chính giữa cung BC. Khẳng định nào dưới đây là sai:

  • A. \(AB>AO\)
  • B. \(AB=AC=10\sqrt{3} cm\)
  • C. \(\widehat{ABC}=45^0\)
  • D. \(AO\perp BC\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + A là điểm chính giữa cung BC nên \(\stackrel\frown{AB}=\stackrel\frown{AC}\Rightarrow AB=AC \Rightarrow \bigtriangleup ABC\) cân tại A

  Mặt khác O là trung điểm BC nên \(AO\perp BC\) (do đó ý D đúng)

  + Tam giác AOB vuông tại O nên \(AB>AO\) (từ đó ý A đúng)

  + Tam giác AOB vuông tại O có OA=OB nên tam giác AOB vuông cân tại O, suy ra \(\widehat{ABC}=45^0\) (ý C đúng)

  + Ngoài ra đường kính BC=20cm nên OB=10cm, suy ra OA=10cm

  Áp dụng định lí Pytago cho tam giác vuông AOB ta có \(AB=\sqrt{AO^2+BO^2}=\sqrt{10^2+10^2}=10\sqrt{2} cm\) (ý B sai)
  Kết luận: chọn câu B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>