YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây:

  1. Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.

  2. Đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì song song với dây căng cung ấy và ngược lại.

  3. Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau.

  4. Hai đường tròn (O;3cm) và (O';4cm). Cung AB trên (O), cung CD trên (O'). Nếu AB=CD thì \(\stackrel\frown{AB}=\stackrel\frown{CD}\) và ngược lại.

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  1. đúng.

  2. sai vì Đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì vuông góc với dây căng cung ấy và ngược lại.

  3. sai vì hai cung đó phải cùng nằm trên một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau thì mới so sánh được.

  4. sai vì hai đường tròn (O) và (O') không bằng nhau.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3095

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON