AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng:

  • A. Trong hai dây của một đường tròn, dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn.
  • B. Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.
  • C. Hai cung bằng nhau căng dây bằng nhau.
  • D. Dây lớn hơn căng cung nhỏ hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Câu A đúng vì theo định lí liên hệ khoảng cách từ tâm đến dây. Các ý B,C,D sai vì muốn so sánh hai cung hoặc hai dây cung thì ta cần các cung (hoặc dây cung) đó phải cùng nằm trên một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>