AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dãy số \(({u_n})\) được xác định bởi \({u_n} = {5.2^{n - 1}} - 3\) với \(\forall n \ge 2\). Số hạng có 3 chữ số lớn nhất của dãy là bao nhiêu?

  • A. \({u_{11}}\)
  • B. \({u_{10}}\)
  • C. \({u_{22}}\)
  • D. \({u_{21}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \({u_n} < 1000 \Leftrightarrow {2^{n - 1}} < \frac{{1003}}{5}\).

  Mà \({2^9}\) là lũy thừa lớn nhất của 2 lớn nhất có 3 chữ số nên ta có:

  \({2^{n - 1}} = {2^9} \Rightarrow n = 10\).

  Vậy \({u_{10}}\) là số hạng cần tìm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA