YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm số hạng thứ 100 và 200 của dãy số \({u_n} = \frac{{2n + 1}}{{n + 2}}.\)

  • A. \({u_{100}} = \frac{7}{{34}}\);\({u_{200}} = \frac{{401}}{{202}}\)
  • B. \({u_{100}} = \frac{{67}}{{34}}\);\({u_{200}} = \frac{{401}}{{22}}\)
  • C. \({u_{100}} = \frac{{67}}{4}\);\({u_{200}} = \frac{{401}}{{202}}\)
  • D. \({u_{100}} = \frac{{67}}{{34}}\);\({u_{200}} = \frac{{401}}{{202}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số hạng thứ 100: \({u_{100}} = \frac{{2.100 + 1}}{{100 + 2}} = \frac{{67}}{{34}}\)

  Số hạng thứ 200: \({u_{200}} = \frac{{2.200 + 1}}{{200 + 2}} = \frac{{401}}{{202}}\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 15877

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA