• Câu hỏi:

  Cho dãy số (un), biết \({u_n} = \frac{1}{{n + 1}},\forall n \ge 1\). Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là:

  • A. \(\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{4}\)
  • B. \(1;\frac{1}{2};\frac{1}{3}\)
  • C. \(\frac{1}{2};\frac{1}{4};\frac{1}{6}\)
  • D. \(1;\frac{1}{3};\frac{1}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ba số hạng đầu tiên của dãy số là:

  \(\begin{array}{l}
  {u_1} = \frac{1}{{1 + 1}} = \frac{1}{2}\\
  {u_2} = \frac{1}{{2 + 1}} = \frac{1}{3}\\
  {u_3} = \frac{1}{{3 + 1}} = \frac{1}{4}
  \end{array}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC