ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho dãy số \(({u_n})\) có 4 số hạng đầu là :\({u_1} = 1,{u_2} = 3,\) \({u_3} = 6,{u_4} = 10\). Hãy tìm một quy luật của dãy số trên.

  • A. \({u_n} = \frac{{3n(n + 1)}}{2}\)
  • B. \({u_n} = \frac{{n(n + 2)}}{2}\)
  • C. \({u_n} = \frac{{n(n + 1)}}{3}\)        
  • D. \({u_n} = \frac{{n(n + 1)}}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì dãy số cho giá trị của 4 số hạng đầu ứng với 4 giá trị tương ứng của \(n = 1,2,3,4\) nên ta chỉ cần xác định một hàm số theo \(n\) mà ta phải tìm 4 ẩn là được. Chẳng hạn ta xét \({u_n} = a{n^3} + b{n^2} + cn + d\)

  Theo bài ra ta có hệ phương trình :

  \(\left\{ \begin{array}{l}a + b + c + d = 1\\8a + 4b + 2c + d = 3\\27a + 9b + 3c + d = 6\\64a + 16b + 4c + d = 10\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a + b + c + d = 1\\7a + 3b + c = 2\\26a + 8b + 2c = 5\\21a + 5b + c = 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 0,b = c = \frac{1}{2}\\d = 0\end{array} \right.\)

  Nên \({u_n} = \frac{{n(n + 1)}}{2}\) là một dãy thỏa đề bài.

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>