AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy số \({u_n} = 2n + \sqrt {{n^2} + 4} \)có bao nhiêu số hạng làng số nguyên.

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \({u_n}\) nguyên \( \Leftrightarrow \sqrt {{n^2} + 4}  = k \in \mathbb{N} \Leftrightarrow {k^2} - {n^2} = 4\)

  \( \Leftrightarrow (k - n)(k + n) = 4\) phương trình này vô nghiệm

  Vậy không có số hạng nào của dãy nhận giá trị nguyên.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA