ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Dãy số \({u_n} = 2n + \sqrt {{n^2} + 4} \)có bao nhiêu số hạng làng số nguyên.

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 0
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \({u_n}\) nguyên \( \Leftrightarrow \sqrt {{n^2} + 4}  = k \in \mathbb{N} \Leftrightarrow {k^2} - {n^2} = 4\)

  \( \Leftrightarrow (k - n)(k + n) = 4\) phương trình này vô nghiệm

  Vậy không có số hạng nào của dãy nhận giá trị nguyên.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 15879

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1