ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

              (1) Ở điều kiện thường, nitơ là chất khí không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí 1,1 lần. 

              (2) Nitơ lỏng dùng được để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học. 

              (3) Amoniac là chất khí không màu, có mùi khai và xốc, nhẹ hơn không khí. 

              (4) Để làm khô khí, người ta cho khí amoniac có lẫn hơi nước đi qua bình đựng dung dịch axit sunfuric đặc. 

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phát biểu đúng gồm (2) và (3).

  (1) sai vì N2 nhẹ hơn không khí.

  (2) sai vì NH3 sẽ tác dụng với dung dịch axit.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32450

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON