YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (1) Fe thuộc ô 26 trong bảng tuần hoàn, CHe của Fe2+ là [Ar]3d6
  (2) Nguyên tố R tạo ra hợp chất khí với H là RH3 thì oxit có hóa trị cao nhất của nó là RO3.
  (3) Đi từ trên xuống dưới trong nhóm IIA, tính kim loại tăng dần.
  (4) Có 5 yếu tố có thể ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng giống như tốc độ phản ứng.
  (5) Chất gây ra nguyên nhân tẩy màu, sát khuẩn trong nước clo là HClO.
  Số phát biểu đúng là

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82507

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON