ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các đặc điểm của thực vật:
  (1) Các tế bào lá có 2 loại lục lạp. (2) Điểm bù CO2 thấp.
  (3) Điểm bão hoà ánh sáng thấp. (4) Cường độ quang hợp thấp.
  (5) Năng suất sinh học cao. (6) Xảy ra hô hấp sáng mạnh.
  Các đặc điểm sinh lý có ở những thực vật C4 là

  • A. (3), (5), (6)
  • B. (1), (3), (6)
  • C. (2), (4), (5).
  • D. (1), (2), (5)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66051

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF