ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ dưới đây:

  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

  • A. Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 1990 - 2014.
  • B. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa ở nước ta trong giai đoạn 1990 - 2014.
  • C. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng lúa ở nước ta giai đoạn 1990 - 2014.
  • D. Cơ cấu sản lượng lúa ở nước ta trong giai đoạn 1990 - 2014.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66598

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Địa lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON