ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ:

  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

  • A. Cơ cấu xuất, nhập khẩu của của nước ta, giai đoạn 2010-2015.
  • B. Giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 –2015.
  • C. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của của nước ta, giai đoạn 2010-2015.
  • D. Chuyển dịch cơ cấu xuất, nhập khẩu của của nước ta, giai đoạn 2010-2015.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF